องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ประกาศหยุดให้บริการ
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา ...

  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
  โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย...
  โครงการแข่งขันกี่ฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ / โทรสาร 037-210616
E-mail : admin@kaengdinso.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign