องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ดีมาก
ดี
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 256...
  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ล่องแก่งลำน้ำห้...
  กิจกรรม จิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด คณะผู้บริหาร ...

  ลานกกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 - 12
  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
  โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทรศัพท์ / โทรสาร 037-210616
E-mail : admin@kaengdinso.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign