องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 513 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 21 พ.ย. 2565 ]8
2 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 14 พ.ย. 2565 ]8
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]10
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต.แก่งดินสอ [ 2 พ.ย. 2565 ]16
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]10
6 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]14
7 ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2565 ]9
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2565 ]18
9 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 19 ต.ค. 2565 ]15
10 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการกองคลังเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]18
11 ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]16
12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2565 ]9
13 แต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]21
14 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
15 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
16 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
17 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
18 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]15
19 รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]16
20 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26