องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 416 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล) [ 5 ก.ค. 2565 ]0
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]10
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]2
4 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 5/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]3
5 จดหมายข่าว อบต.แก่งดินสอ ฉบับที่ 1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]5
6 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]2
7 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]2
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]3
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มิ.ย. 2565 ]27
10 รับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานบริหาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]3
11 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 10 มิ.ย. 2565 ]8
12 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์เหลือประชาชน [ 9 มิ.ย. 2565 ]11
13 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]9
14 ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ในศพด.อบต.แก่งดินสอ ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 7 มิ.ย. 2565 ]11
15 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]14
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]14
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]24
18 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]14
19 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]34
20 ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ใน ศพด.อบต.แก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ครั้งที่18) [ 17 พ.ค. 2565 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21