องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 7 มี.ค. 2565 ]91
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (2) [ 14 ม.ค. 2565 ]89
3 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวลินดา แสงจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]76
4 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนภัสวรรณ เดชศร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]64
5 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทกร์ คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]67
6 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล ประกอบสุข ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) [ 5 ม.ค. 2565 ]70
7 คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]64
8 คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ [ 14 ธ.ค. 2564 ]71
9 คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]69
10 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2564 ]68
11 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2564 ]67
12 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(1) [ 8 ต.ค. 2564 ]64
13 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานธุรการ กองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]75
14 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2564 ]74
15 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]70
16 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 เม.ย. 2564 ]157
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ย. 2563 ]140
18 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ย. 2563 ]152
19 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]142
20 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2563 ]165
 
หน้า 1|2