องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ตราสัญญาลักษณ์

ตราสัญลักษณ์อบต.