องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายสุเทพ  ฉุนตู
 ผู้อำนวยการกองช่าง
     
    - ว่าง -
 
   นายช่างโยธาชำนาญการ/ปฏิบัติการ  
 
 
 
 นางสาวนฤมล ประกอบสุข
 นายชินศักดิ์ จิตรตรง
 นายอัมรินทร์ จิตรแผ้ว
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างเชียนแบบ พนักงานขับรถ