องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทร 037-210616

***********************************************************************************

EMAIL : 6250301@dla.go.th

Website : www.kaengdinso.go.thแผนที่ อบต.