องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2567 ]12
2 คู่มือขั้นตอนการใช้บริการ e-service [ 21 มี.ค. 2567 ]11
3 คู่มือบริการประชาชน กองช่าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]44
4 แผ่นพับการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ [ 27 เม.ย. 2564 ]222
5 แผ่นพับเอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 เม.ย. 2564 ]218
6 แผ้นพับประชาสัมพันธ์วินัย และข้อห้ามข้อปฏิบัติ [ 8 ม.ค. 2564 ]107
7 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 10 พ.ย. 2563 ]268
8 คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ย. 2563 ]230
9 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (สำหรับประชาชน) กองคลัง [ 3 พ.ย. 2563 ]226
10 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]333
11 คู่มือการอำนวยความสะดวกประชาชน [ 20 มิ.ย. 2562 ]288