องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ [ 27 เม.ย. 2564 ]156
2 แผ่นพับเอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 เม.ย. 2564 ]153
3 แผ้นพับประชาสัมพันธ์วินัย และข้อห้ามข้อปฏิบัติ [ 8 ม.ค. 2564 ]52
4 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 10 พ.ย. 2563 ]182
5 คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ย. 2563 ]163
6 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (สำหรับประชาชน) กองคลัง [ 3 พ.ย. 2563 ]162
7 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]239
8 คู่มือการอำนวยความสะดวกประชาชน [ 20 มิ.ย. 2562 ]187