องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของอบต.แก่งดินสอ [ 8 เม.ย. 2565 ]73
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]69
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]99
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]68
5 บันทึก รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]81
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]76
7 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft Policy) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]70
8 บันทึกการแจ้งเวียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2565 ]68
9 ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 30 พ.ย. 2564 ]70
10 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 พ.ย. 2564 ]72
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (วิเคราะห์ ปี 2564) [ 19 พ.ย. 2564 ]69
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร รายงานผลของปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]69
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]163
15 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]173
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]170
17 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]167
18 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]169
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]175
20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (2) [ 30 เม.ย. 2564 ]165
 
หน้า 1|2