องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2566 ]26
2 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 5 เม.ย. 2566 ]28
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของอบต.แก่งดินสอ [ 8 เม.ย. 2565 ]130
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]129
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]160
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]104
7 บันทึก รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]122
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]117
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft Policy) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]110
10 บันทึกการแจ้งเวียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2565 ]111
11 ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 30 พ.ย. 2564 ]113
12 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 พ.ย. 2564 ]113
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (วิเคราะห์ ปี 2564) [ 19 พ.ย. 2564 ]109
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]123
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร รายงานผลของปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]107
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]206
17 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]213
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]210
19 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]218
20 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]216
21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]220
22 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (2) [ 30 เม.ย. 2564 ]204
23 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 30 เม.ย. 2564 ]195
24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]192
25 เจตจำนงสุจริตของผู้ลริหาร ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]195
26 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]172
27 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]175
28 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 ต.ค. 2562 ]169
29 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]162
30 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]163
31 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]217
32 ข้อมูลเชิงสถิติ [ 17 มิ.ย. 2562 ]174
33 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]176
34 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ย. 2561 ]167
35 มาตรการเผยแพร่ข้อมุลสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2561 ]171
36 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมกัน [ 30 พ.ย. 2561 ]204
37 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]171
38 มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย [ 30 พ.ย. 2561 ]160
39 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ย. 2561 ]170
40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]172