องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]6
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมิถุนายน2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]5
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนตุลาคม2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]19
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนธันวาคม2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมกราคม2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]16
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]15
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมีนาคม2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]20
10 ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65) [ 20 เม.ย. 2566 ]13
11 ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66) [ 20 เม.ย. 2566 ]11
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมกราคม2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]10
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]9
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]8
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกันยายน2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]11
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
25 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]142
26 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]95
27 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]138
28 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]136
29 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]136
30 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]104
31 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]98
32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]181
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]182
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]229
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]179
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]184
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]190
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]180
39 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]179
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 21 มิ.ย. 2562 ]186
 
หน้า 1|2