องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]19
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกันยายน2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]39
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือนก.ค.-ก.ย.2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]27
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
5 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]33
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]31
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมิถุนายน2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]31
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนตุลาคม2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]64
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]44
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนธันวาคม2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]43
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมกราคม2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]74
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]41
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมีนาคม2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]84
14 ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65) [ 20 เม.ย. 2566 ]44
15 ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66) [ 20 เม.ย. 2566 ]40
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนตุลาคม2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]43
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]36
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2566 ]36
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมกราคม2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]37
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]38
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]35
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]37
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]46
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]40
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]46
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]34
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกันยายน2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]37
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
29 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]169
30 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]132
31 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]167
32 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]177
33 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]167
34 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]132
35 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]127
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]211
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]215
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]257
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]209
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]213
 
หน้า 1|2