องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 256...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ล่องแก่งลำน้ำห้...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 174]
 
  กิจกรรม จิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด คณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่พืชผลการเกษตรเสียหา...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 138]
 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 139]
 
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 133]
 
  ประกาศหยุดให้บริการ[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 191]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 142]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 353]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 123]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8