องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
  เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉล...[วันที่ 2024-07-04][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุม ผู้แทนผู้บริหาร อบต.แก่งดินสอ/ปลัด อบต./...[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 25]
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกองทุนฟื้นฟู...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จัดประชุมประชาคมแผน...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 11]
 
  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ อบต.แก่งดิ...[วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายอาสาสมั...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 5]
 
  พิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพ...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 10]
 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีโดยกลุ่...[วันที่ 2024-06-12][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมเพื่อควบคุมการปฏิบัติราชการประจำของ อบต.แ...[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 38]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 31]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13