องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการ การควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำป...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้พิการและ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 22]
 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 256...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชาสัมพันธ์ออกกำลังกายพิชิตโรคอ้วน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประม...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 34]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพ...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 69]
 
  ศูนย์บริการคนพิการ[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมจิตอาสา ปราจีนสะอาด [วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 37]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11