องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ล่องแก่งลำน้ำห้...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรม จิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด คณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่พืชผลการเกษตรเสียหา...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 12]
 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 11]
 
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 56]
 
  ประกาศหยุดให้บริการ[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 38]
 
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 39]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8