องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล ล่องแก่งลำน้ำห้...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 142]
 
  กิจกรรม จิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด คณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 118]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่พืชผลการเกษตรเสียหา...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 113]
 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่น /สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 80]
 
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 116]
 
  ประกาศหยุดให้บริการ[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 308]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 154]
 
  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 98]
 
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 96]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8