องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
  วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00น. องค์การบริห...[วันที่ 2024-04-04][ผู้อ่าน 7]
 
  ”MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 40]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 29]
 
  ลงพื้นที่ตรวจการจ้างโครงการอบต.แก่งดินสอ (ปรับปรุง...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 121]
 
  ลงพื้นที่ตรวจการจ้างโครงการอบต.แก่งดินสอ (ปรับปรุง...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 57]
 
  ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผ...[วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 40]
 
  จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญปร...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 26]
 
  มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมบำเ...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนร...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการ ต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12