องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยยาบบริหารงานทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 [ 1 เม.ย. 2566 ]27
2 แต่งตั้งสายงานบริหาร ระดับต้น [ 1 เม.ย. 2566 ]24
3 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2566 ]22
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2566 ]21
5 รายงานโครงการศึกษาดูงาน [ 1 เม.ย. 2566 ]21
6 รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคคารพรงชาติ [ 1 เม.ย. 2566 ]21
7 รายงานผลการอบรม [ 1 เม.ย. 2566 ]22
8 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]24