องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]2
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]5
3 รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]1
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้ง 9 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]29
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครังที่ 15/2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]14
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]13
9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]14
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]16
11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้ง 7 [ 15 ส.ค. 2566 ]15
12 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12/2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]16
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]18
14 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11/2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]19
15 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่8/2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]25
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 7/2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]26
17 แผนงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]108
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]131
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]215
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]209