องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 695 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]91
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ ของกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณ 9,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]38
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]34
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]34
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมคอมพิวเตอร์รหัส416-56-0010 กส.กองคลัง วงเงินงบประมาณ 4,850.- บาท [ 22 เม.ย. 2565 ]37
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น วงเงินงบประมาณ 770.40 บาท [ 18 เม.ย. 2565 ]35
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 17,500.- บาท [ 8 เม.ย. 2565 ]34
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างบริการไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 2,100.- บาท [ 8 เม.ย. 2565 ]35
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 3,852.- บาท [ 5 เม.ย. 2565 ]38
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0003 กส.สำนักปลัด วงเงินงบประมาณ 3,500.00.- บาท [ 4 เม.ย. 2565 ]37
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0004 กส.สำนักปลัด วงเงินงบประมาณ 3,050.00.- บาท [ 4 เม.ย. 2565 ]38
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) ประจำเดือน เมษายน 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]39
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆของกองสาธารณะสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2565วงเงินงบประมาณ 9,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]37
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำเดือน เมษายน2565 เงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]35
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง วงเงินงบประมาณ 12,979.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]38
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณะสุขฯ วงเงินงบประมาณ 15,289.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]39
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด เงินงบประมาณ 29,700.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]35
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณะสุขฯ วงเงินงบประมาณ 10,850.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]36
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ 24,490.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]41
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง วงเงินงบประมาณ 27,930.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35