องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1066 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]193
2 ประกาศแผนการจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศแผนการจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน อบต. [ 16 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.แก่งดินสอ (ครั้งที่ 1) 8 พ.ค. 67 [ 8 พ.ค. 2567 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,975 บาท [ 30 เม.ย. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิน 600 บาท [ 30 เม.ย. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท [ 25 เม.ย. 2567 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ/อ่างแปรงฟัน ศพด. เป็นเงินทั้งสิ้น 75,700 บาท [ 25 เม.ย. 2567 ]5
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรงยาง เป็นเงินทั้งสิน 963 บาท [ 19 เม.ย. 2567 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถสภาพกองทุน [ 19 เม.ย. 2567 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,555.44 บาท [ 11 เม.ย. 2567 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงดทศกาลสงกรานต์ [ 10 เม.ย. 2567 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.6 เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]2
16 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.3 เป็นเงินทั้งสิ้น 101,000 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 เป็นเงินทั้งสิ้น 497,500 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 เป็นเงินทั้งสิ้น 497,500 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 เป็นเงินทั้งสิ้น 497,500 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 เป็นเงินทั้งสิ้น 382,000 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม11 เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท [ 10 เม.ย. 2567 ]1
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]1
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศพด. เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท [ 2 เม.ย. 2567 ]2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องทำลายเอกสาร เป็นเงินทั้งสิ้น 19,100 บาท [ 2 เม.ย. 2567 ]4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.9 เป็นเงินทั้งสิ้น 72,800 บาท [ 2 เม.ย. 2567 ]1
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.8 เป็นเงินทั้งสิ้น 399,900 บาท [ 2 เม.ย. 2567 ]2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท [ 2 เม.ย. 2567 ]1
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท [ 29 มี.ค. 2567 ]3
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 29 มี.ค. 2567 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,650 บาท [ 26 มี.ค. 2567 ]4
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท [ 25 มี.ค. 2567 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,229 บาท [ 25 มี.ค. 2567 ]2
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week เป็นเงินทั้งสิ้น 802.50 บาท [ 25 มี.ค. 2567 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 19,800 บาท [ 25 มี.ค. 2567 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิ ศพด. เป็นเงินืั้งสิ้น 5,820 บาท [ 22 มี.ค. 2567 ]2
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก เป็นเงินทั้งสิ้น 7,990 บาท [ 22 มี.ค. 2567 ]3
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท [ 22 มี.ค. 2567 ]4
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนม UHT รสจืดบรรุกล่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 357,720 บาท [ 21 มี.ค. 2567 ]3
39 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 มี.ค. 2567 ]13
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการรณรงค์การจัดการขยะ เป็นเงินทั้งสิ้น 8.460 บาท [ 20 มี.ค. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27