องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 897 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]160
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ [ 28 ก.ค. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 27 ก.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู๋บ้าน ม.11 [ 26 ก.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 14 ก.ค. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ [ 14 ก.ค. 2566 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 [ 14 ก.ค. 2566 ]2
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย [ 12 ก.ค. 2566 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 7,880 บาท [ 6 ก.ค. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 2200 บาท [ 6 ก.ค. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 30 มิ.ย. 2566 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 29 มิ.ย. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน [ 28 มิ.ย. 2566 ]3
18 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 23,165 บาท [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสมพันธ์รณรงค์วันยาเสพติดโลก 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.112 [ 23 มิ.ย. 2566 ]4
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำนักปลัด 14,400 บาท [ 16 มิ.ย. 2566 ]2
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 18,925 บาท [ 16 มิ.ย. 2566 ]2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมฯ 2,736 บาท [ 16 มิ.ย. 2566 ]3
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมเพดาน 18,000 บาท [ 12 มิ.ย. 2566 ]2
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ 15,226 บาท [ 12 มิ.ย. 2566 ]2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา [ 8 มิ.ย. 2566 ]3
30 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 7 มิ.ย. 2566 ]3
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 31 พ.ค. 2566 ]9
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 31 พ.ค. 2566 ]7
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ [ 31 พ.ค. 2566 ]7
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย [ 31 พ.ค. 2566 ]7
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด [ 31 พ.ค. 2566 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) [ 31 พ.ค. 2566 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. [ 26 พ.ค. 2566 ]6
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด. [ 26 พ.ค. 2566 ]7
39 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. [ 26 พ.ค. 2566 ]7
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม ม.10 [ 19 พ.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23