องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 729 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]131
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 31 ต.ค. 2565 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด [ 31 ต.ค. 2565 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ [ 3 ต.ค. 2565 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกตร (เลื่อยโซ่ยนต์) [ 13 ก.ย. 2565 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 9 ก.ย. 2565 ]15
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคผังโครงสร้าง อบต.แก่งดินสอ [ 9 ก.ย. 2565 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 9 ก.ย. 2565 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2565 ]14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านแก่งใหญ่ [ 6 ก.ย. 2565 ]15
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านอ่างทอง [ 6 ก.ย. 2565 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) [ 5 ก.ย. 2565 ]15
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) [ 5 ก.ย. 2565 ]15
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 5 ก.ย. 2565 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) สำนักปลัด [ 5 ก.ย. 2565 ]14
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย เลขทะเบียน กฉ 9634 ปจ [ 5 ก.ย. 2565 ]15
18 ประกาศอบต.แก่งดินสอ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 22 ส.ค. 2565 ]49
19 ประกวดราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในราชการของ อบต.แก่งดินสอ [ 22 ส.ค. 2565 ]21
20 ประกาศราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการของ อบต.แก่งดินสอ [ 19 ส.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37