องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2567 ]11
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]11
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]28
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]38
5 มาตรฐานทางจริยะรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 เม.ย. 2566 ]41
6 ประมวลจริยะรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2566 ]51
7 ประมวลจริยธรรมู้บริหารท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2566 ]37
8 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณะรรมและจริยธรรม [ 23 เม.ย. 2566 ]33
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล [ 23 เม.ย. 2566 ]32
10 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2566 ]31