องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทางจริยะรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 เม.ย. 2566 ]27
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2566 ]28
3 ประมวลจริยะรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2566 ]25
4 ประมวลจริยธรรมู้บริหารท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2566 ]24
5 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณะรรมและจริยธรรม [ 23 เม.ย. 2566 ]23
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล [ 23 เม.ย. 2566 ]22
7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2566 ]22