องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การกำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]82
42 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]75
43 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]86
44 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]70
45 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2562 ]76
46 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 2 ก.พ. 2561 ]70
47 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2559 ]6
48 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 24 ธ.ค. 2558 ]5
49 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]66
50 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 542 ]83
 
|1|2หน้า 3