องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ