องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


ประกาศคณะกรรมกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น และแต่งตั้งพนักงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น และแต่งตั้งพนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ