องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ