องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]103
22 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]108
23 ประกาศการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]93
24 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 30 เม.ย. 2564 ]103
25 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]95
26 ประกาศ การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]99
27 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]92
28 แผนอัตรากลังประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]102
29 แผนอัตรากำลังและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]84
30 แผนอัตรากำลังและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 3 [ 30 เม.ย. 2564 ]89
31 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]89
32 ประกาศคณะกรรมกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น และแต่งตั้งพนักงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]91
33 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]22
34 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]21
35 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]22
36 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2563 ]86
37 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ2563 ครึ่งปีแรก [ 25 เม.ย. 2563 ]86
38 การเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลอบต.แก่งดินสอ [ 15 เม.ย. 2563 ]86
39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 3 ก.พ. 2563 ]90
40 ประกาศเรื่องยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 1 ต.ค. 2562 ]88
 
|1หน้า 2|3