องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]97
2 มาตรการเริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 21 ม.ค. 2565 ]95
3 บันทึก รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 6 ม.ค. 2565 ]93
4 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 6 ม.ค. 2565 ]98
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ประจำปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]84
6 ประกาศหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร [ 19 พ.ย. 2564 ]93
7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร ประจำปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]87
8 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]92
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรและพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]95
10 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]149
11 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]134
12 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]144
13 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมาณจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]210
14 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]158
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]102
16 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 1 ก.ย. 2564 ]83
17 แต่งตั้งพนักงานจ้างประเภทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]125
18 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]121
19 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]129
20 มาตรฐานและเงื่อนไข การาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]168
 
หน้า 1|2|3