องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลแก่งดินสอ 255...[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 239]
 
  โครงการอบต.สัญจร และเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา...[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 232]
 
  โครางการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพ...[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 636]
 
  โครงการจัดทำแแผนชุมชน มุ่งสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง...[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 493]
 
  โครงการร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธรูปประจำเมืองปราจี...[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 498]
 
  รับผู้ตรวจราชการกรมฯ[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 604]
 
  สงกรานต์ -วันผู้สูงอายุ[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 490]
 
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 597]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 194]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8