องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่


ศพด. อบต.แก่งดินสอได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ. นาวาฟาร์มวิลเจล ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กเกิดความเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง และเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12