องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
  แจกแผ่นพับรณรงค์การคัดแยกขยะในตลาดนัดชุมชน[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กปฐมวัย ป...[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 143]
 
  แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยในตลาดนัดชุมชน[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 156]
 
  รณรงค์การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณ...[วันที่ 2020-05-10][ผู้อ่าน 163]
 
  แจกแผ่นพับรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 163]
 
  ตลาดในตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 160]
 
  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 187]
 
  ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 472]
 
  สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 463]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11