องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชาสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ประจำปี ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชาสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 25...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมยกย่องเชิดชูข้าราชการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปี 256...[วันที่ 2022-05-04][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 33]
 
  บริการอำนวยความสะดวกรถรับส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 41]
 
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 188]
 
  ประกาศหยุดให้บริการ[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 241]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13