องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  รณรงค์การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณ...[วันที่ 2020-05-10][ผู้อ่าน 155]
 
  แจกแผ่นพับรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 150]
 
  ตลาดในตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 150]
 
  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 170]
 
  ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 460]
 
  สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 171]
 
  ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้...[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 446]
 
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 454]
 
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำ...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 462]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 25...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 415]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมา...[วันที่ 2019-10-01][ผู้อ่าน 232]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8