องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและใช้ปิ่นโตแทนกล่อ...[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-08-18][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดั...[วันที่ 2020-08-18][ผู้อ่าน 150]
 
  ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-08-18][ผู้อ่าน 155]
 
  รณรงค์ประหยัดพลังงาน[วันที่ 2020-08-18][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 2020-08-17][ผู้อ่าน 325]
 
  โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-08-13][ผู้อ่าน 144]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 254]
 
  แจกแผ่นพับรณรงค์การคัดแยกขยะในตลาดนัดชุมชน[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนท...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กปฐมวัย ป...[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 133]
 
  แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยในตลาดนัดชุมชน[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8