องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นำโดย นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นายประยุทธ งอพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นายพิชัย เจนเขา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ และนายสุริวงค์ พรมพิลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านท่าสะตือ จำนวน 10 คน

2. โรงเรียนบ้านราฎร์เจริญ จำนวน 10 คน

3. โรงเรียนบ้านหินเทิน จำนวน 10 คน

4. โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต จำนวน 10 คน

5. โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จำนวน 10 คน

6. โรงเรียนบ้านวังรี จำนวน 11 คน

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 คน

2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12