องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ