องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) งบประมาณ 3,050.- โดยวิธีเพราะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]33
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) งบประมาณ 2,840.- โดยวิธีเพราะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]36
3 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,400,000 บาท [ 10 มิ.ย. 2563 ]57
4 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 4,494.- [ 1 มิ.ย. 2563 ]36
5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ 4,494.- [ 29 พ.ค. 2563 ]33
6 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0005 กองคลัง งบประมาณ 3,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]32
7 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0008 กองคลัง งบประมาณ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]34
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 4,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]35
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสมเกียรติ โพธิ์สม) ราคากลาง 943,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]54
10 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย(กลุ่มโรงชิพเชื่อมสำนักสงฆ์) ราคากลาง 1,062,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2563 ]59
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63