องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) [ 25 ก.พ. 2564 ]1
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]2
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ก.พ. 2564 ]1
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่องขอขยายเวลาชำรพภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 ม.ค. 2564 ]17
6 ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (ครั้งที่2) [ 19 ม.ค. 2564 ]18
7 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]16
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการรายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]16
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]17
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18