องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 29 ก.ค. 2564 ]8
2 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่6) [ 23 ก.ค. 2564 ]2
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุม สภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]5
4 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 21 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]7
6 ประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ค. 2564 ]26
7 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 3 [ 12 ก.ค. 2564 ]5
8 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]25
9 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]3
10 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24