องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]3
2 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 24 ก.พ. 2563 ]14
3 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]11
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]15
5 ปิดประกาศ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]17
6 ประกาศรับโอนย้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]15
7 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]20
8 ประกาศ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]36
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]24
10 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ต.ค. 2562 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7