องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 6,200.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตามเอกาสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2563