องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาซ่อมไฟไซเรนรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย เลขทะเบียน กฉ-9634 ปจ งบประมาณ 10,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]6
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง งบประมาณ 11,200.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]6
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งดินสอ เทรอม 1/2563 และช่วงปิดภาคเรียน 1 ประจำปีงบประมาร 2564 (ครั้งที่ 1) งบประมาณ 263,925.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]6
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 9,400.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]8
5 จ้างเหมาทำทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 1,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]41
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)งบประมาณ 1,500.- โดยวิธีเพราะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]39
7 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 770.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]34
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย(กลุ่มโรงชิพเชื่อมสำนักสงฆ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2563 ]712
9 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสมเกียรติ โพธิ์สม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2563 ]47
10 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ - แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2563 ]54
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63