องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนหมู่ที่ 1-12 ในตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 169,200.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]14
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง งบประมาณ 6,210.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]14
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง งบประมาณ 8,183.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]13
4 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปา อบต.แก่งดินสอ งบประมาณ 30,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]8
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ 13,050.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]368
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง งบประมาณ 1,656.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]8
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง งบประมาณ 18,150.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]7
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ 40,400.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]8
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ 7,060.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]7
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง งบประมาณ 8,044.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]7
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63