องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่องการจ้างก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ(กลุ่มนายสมชาย กุลศิลป์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]7
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 28 พ.ย. 2563 ]2
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 28 พ.ย. 2563 ]2
4 จ้างเหมาดูแลค่าเช่าพื้นที่บริการทางอินเตอร์เน็ต 12 เดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม งบประมาณ 8,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]14
5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กง-622 ปจ งบประมาณ 4,050.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]12
6 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กง-623 ปจ งบประมาณ 6,620.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]11
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้บานเลื่อนกระจก) งบประมาณ 10,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]13
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 25,200.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]12
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 6,200.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]12
10 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0014 กส. ของกองช่าง งบประมาณ 600.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]13
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63