องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวนเงิน 2,100.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 24 ธ.ค. 2563 ]4
2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สนามสอบการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.แก่งดินสอ จำนวนเงิน 770.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ติดตั้งเหล็กดัด) จำนวนเงิน 50,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]3
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7บ้านเขาขาด (กลุ่มนายนงค์ สีดาเจาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มอรวรรณ จิตรพิโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านทับไทร (กลุ่มนางลูกชิ้น วงษ์ไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (รางยูพร้อมฝาปิด) ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9บ้านบุเจริญ()กลุ่มนายสมชาย กุลศิลป์ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]12
9 เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]4
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านวังรี เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มโรงชิพ) [ 7 ธ.ค. 2563 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63