องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้าน ม.11 งบประมาณ 96,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]84
2 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน งบประมาณ 252,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]74
3 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 62,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]125
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) งบประมาณ 10,115 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]134
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ งบประมาณ 11,980 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]146
6 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]145
7 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]158
8 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 5 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]139
9 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ งบประมาณ 252,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]112
10 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63