องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังอ้ายป่อง ม.7 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]70
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 11,518 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]97
3 จัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งบประมาณ 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]107
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งบประมาณ 86,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]181
5 จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลทะเบียน กฉ 9634 ปจ. งบประมาณ 5,517.99 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]96
6 จ้างซ่อมแอร์สำนักงาน งบประมาณ 15,836 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]99
7 จัดซื้อทรายอะเบท,น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน งบประมาณ 88,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]84
8 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี งบประมาณ 6,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]89
9 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 88,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]86
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 10 ก.ค. 2562 ]135
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63