องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) งบประมาณ 21,255 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]113
2 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายบุญจันทร์ กลางสวัสดิ์) งบประมาณ 308,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]65
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนางอรวรรณ จิตรพิโรจน์) งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]68
4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านวังรี (กลุ่มนางประนอม เพ็ชรตุ้ย)งบประมาณ 475,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]75
5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) งบประมาณ 378,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]73
6 จัดซื้อกรวยจราจรของ อบต. งบประมาณ 19,848.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]110
7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 623 ปจ. งบประมาณ 6,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]92
8 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านแก่งใหญ่ ม.12 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]71
9 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าสะตือ ม.2 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]78
10 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอ่างทอง ม.11 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]68
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63