องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที งบประมาณ 273,481.04 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]90
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562 ]108
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนายสมชาย จิตสายชลธารา) งบประมาณ 334,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]87
4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านทับไทร (กลุ่มนางรุ่ง ภูเมือง) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]86
5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มนายจำปี พื้นฟ้า) งบประมาณ 253,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]68
6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางยูพร้อมฝาปิด) ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง งบประมาณ 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]136
7 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]83
8 จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว หมู่ที่ 1 - 12 ในตำบลแก่งดินสองบ ประมาณ 5,325 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]129
9 ประกาศประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2562 ]115
10 จัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) งบประมาณ 9,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]143
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63