องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะ จัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2562 ]92
2 จัดซื้อกระดาษ F14 ขนาด 80 แกรม จำนวน 10 รีม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมุลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2563 งบประมาณ 1,600บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]30
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมุลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2563 งบประมาณ 1,451บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]31
4 ประกาศประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2562 ]88
5 ประกาศราคากลาง จัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2562 ]106
6 จัดซื้อพวงมาลา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งบประมาณ 1,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]28
7 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ งบประมาณ 960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]29
8 จัดจ้างทำพวงมาลา งานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]26
9 จัดจ้างเหมาเวทีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ งบประมาณ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]28
10 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ งบประมาณ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63