องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มไปคลองดินแดน) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]75
2 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาขาด (กลุ่มนายนงค์ ศีดาเจาะ) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]77
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 งบประมาณ 4,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]32
4 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 งบประมาณ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]33
5 จัดจ้างทำพานพุ่ม งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]30
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เทอม 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]80
7 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]74
8 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านวังรี (กลุ่มนางประนอม เพ็ชรตุ้ย) งบประมาณ 475,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]74
9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยเอ็ด) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]77
10 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายสุเทพ วัฒนากลาง) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63