องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,000.- [ 7 ม.ค. 2563 ]29
2 จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-9634 ปจ งบประมาณ 4,560.88 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]30
3 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย งบประมาณ 2,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]31
4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนางอรวรรณ จิตรพิโรจน์) งบประมาณ 129,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]75
5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์ คงกำเนิด) งบประมาณ 168,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]71
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]26
7 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 งบประมาณ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]33
8 จัดจ้างไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 งบประมาณ 2,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]34
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวนเงิน 2,100.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 24 ธ.ค. 2562 ]2
10 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหินเทิน (กลุ่มนายเฮง แซ่ลิ้ม) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]65
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63