องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งบประมาณ 800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]33
2 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งบประมาณ 770.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]31
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000 บาท [ 6 ก.พ. 2563 ]78
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 4 ก.พ. 2563 ]83
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) [ 3 ก.พ. 2563 ]80
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 4 บ้านวังรี-บ้านบุกล้วย (กลุ่มนางสายรุ้ง ช่วงเปีย) [ 3 ก.พ. 2563 ]80
7 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 3 ก.พ. 2563 ]66
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 28 ม.ค. 2563 ]90
9 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0013 กองคลัง งบประมาณ 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]32
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) [ 20 ม.ค. 2563 ]88
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63