องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 27 ม.ค. 2566 ]36
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองช่าง) [ 26 ม.ค. 2566 ]32
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) อบต. แก่งดินสอ [ 23 ม.ค. 2566 ]34
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 23 ม.ค. 2566 ]31
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก/ถังขยะเปียก โครงการรณรงค์การจัดการขยะ (กองสาธารณสุขฯ) [ 19 ม.ค. 2566 ]33
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.แก่งดินสอ [ 13 ม.ค. 2566 ]31
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.แก่งดินสอ [ 11 ม.ค. 2566 ]31
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดหาชุดเครื่องสำหรับเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.แก่งดินสอ [ 11 ม.ค. 2566 ]32
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 11 ม.ค. 2566 ]32
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่รๆ ของกองสาธารณสุขฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]37
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifution แบบฉีดหมึพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tang Printer) [ 29 ธ.ค. 2565 ]35
312 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงละ 200 มิลลิลิตรดื่มในช่วงปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3) [ 29 ธ.ค. 2565 ]29
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]36
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาว่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย เลขทะเบียน 82-5578 ปจ. [ 27 ธ.ค. 2565 ]34
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]43
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]39
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) อบต. แก่งดินสอ [ 22 ธ.ค. 2565 ]32
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) อบต.แก่งดินสอ [ 20 ธ.ค. 2565 ]32
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ของ อบต.แก่งดินสอ [ 20 ธ.ค. 2565 ]30
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2565 ]59
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 31 ต.ค. 2565 ]79
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด [ 31 ต.ค. 2565 ]53
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ [ 3 ต.ค. 2565 ]53
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกตร (เลื่อยโซ่ยนต์) [ 13 ก.ย. 2565 ]72
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 9 ก.ย. 2565 ]67
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคผังโครงสร้าง อบต.แก่งดินสอ [ 9 ก.ย. 2565 ]69
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 9 ก.ย. 2565 ]57
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) [ 9 ก.ย. 2565 ]58
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านแก่งใหญ่ [ 6 ก.ย. 2565 ]67
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบ้านอ่างทอง [ 6 ก.ย. 2565 ]62
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) [ 5 ก.ย. 2565 ]56
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) [ 5 ก.ย. 2565 ]75
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 5 ก.ย. 2565 ]59
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) สำนักปลัด [ 5 ก.ย. 2565 ]70
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย เลขทะเบียน กฉ 9634 ปจ [ 5 ก.ย. 2565 ]77
336 ประกาศอบต.แก่งดินสอ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 22 ส.ค. 2565 ]88
337 ประกวดราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในราชการของ อบต.แก่งดินสอ [ 22 ส.ค. 2565 ]72
338 ประกาศราคาเช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการของ อบต.แก่งดินสอ [ 19 ส.ค. 2565 ]63
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 10,350 บาท [ 11 ส.ค. 2565 ]60
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ของ อบต.แก่งดินสอ [ 10 ส.ค. 2565 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27