องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศสงกรานต์ 2,100 บาท [ 5 เม.ย. 2566 ]29
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงการต์ 5,617.50 บาท [ 5 เม.ย. 2566 ]29
243 ประกาศการจ้างเหมาบุคลภายนอกซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ รหัส 482-64-0009 (กองช่าง) ราคา 2,100.- [ 4 เม.ย. 2566 ]29
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction 1,550 บาท [ 4 เม.ย. 2566 ]27
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,550 บาท [ 4 เม.ย. 2566 ]27
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 30 มี.ค. 2566 ]30
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 30 มี.ค. 2566 ]30
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยเมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2566 ]29
249 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]49
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเฉลิมเกียรติ สมเด็งพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 29 มี.ค. 2566 ]30
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการสำรวจสุขัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ [ 23 มี.ค. 2566 ]32
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 23 มี.ค. 2566 ]31
253 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]33
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.3 200,000 บาท [ 15 มี.ค. 2566 ]30
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการลงหินหลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย ม.4 180,000 บาท [ 15 มี.ค. 2566 ]33
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการลงหินหลุกซ่อมแซมถนนบ้านท่าสะตือ ม.2 [ 15 มี.ค. 2566 ]31
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการลงหินหลุกซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร ม.1 200,000 บาท [ 15 มี.ค. 2566 ]31
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 [ 9 มี.ค. 2566 ]36
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ราคา 360,000 บาท [ 9 มี.ค. 2566 ]30
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ราคา 211,200 บาท [ 9 มี.ค. 2566 ]31
261 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ 16 รายการ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา [ 1 มี.ค. 2566 ]31
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 28 ก.พ. 2566 ]33
263 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 28 ก.พ. 2566 ]32
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยเมูลฝอย [ 28 ก.พ. 2566 ]30
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รถจืด และนมยูเอชที [ 28 ก.พ. 2566 ]29
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญกาไฟป่า ราคา 1,500 บาท [ 27 ก.พ. 2566 ]35
267 แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.9 [ 24 ก.พ. 2566 ]30
268 แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.12 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
269 แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.11 [ 24 ก.พ. 2566 ]31
270 แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.10 [ 24 ก.พ. 2566 ]46
271 แจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.6 [ 24 ก.พ. 2566 ]30
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ราคา 17,990 บาท [ 23 ก.พ. 2566 ]27
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ราคา 336,000 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]31
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ราคา 71,000 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]28
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ราคา 211,200 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]30
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ราคา 499,200 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]29
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ราคา 498,000 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]29
278 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ของ อบต. ราคา 8,150 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]27
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ราคา 9,900 บาท [ 21 ก.พ. 2566 ]31
280 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ราคา 2,841.40 บาท [ 20 ก.พ. 2566 ]29
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27