องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 12 ก.พ. 2567 ]20
82 การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี [ 9 ก.พ. 2567 ]10
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ราคา 7,700 บาท [ 6 ก.พ. 2567 ]13
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.12 ราคา 101,000 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]11
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.6 ราคา 126,000 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]12
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.5 ราคา 369,000 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]9
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม1 [ 2 ก.พ. 2567 ]13
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ม.9 ราคา 199,500 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]18
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู๋บ้าน ม.5 ราคา 37,500 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]8
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู๋บ้าน ม.6 ราคา 81,700 บาท [ 2 ก.พ. 2567 ]9
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 12,429 บาท [ 1 ก.พ. 2567 ]9
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ราคา 6,265 บาท [ 1 ก.พ. 2567 ]7
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 31 ม.ค. 2567 ]14
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 31 ม.ค. 2567 ]12
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด [ 31 ม.ค. 2567 ]12
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ม.ค. 2567 ]12
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 28 ม.ค. 2567 ]9
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ม.ค. 2567 ]9
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
100 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ [ 23 ม.ค. 2567 ]9
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2567 ]7
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 19 ม.ค. 2567 ]7
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-9634 เงิน 9,252 บาท [ 16 ม.ค. 2567 ]6
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-9634 [ 15 ม.ค. 2567 ]6
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 12 ม.ค. 2567 ]15
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน [ 12 ม.ค. 2567 ]10
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเครื่องเล่นสำหรับเด็ก (บ้านลม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2567 ]8
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตกแต่งฐาานกิจกรรมและค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2567 ]10
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2567 ]8
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตกแต่วงสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2567 ]6
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 5 ม.ค. 2567 ]7
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ ศพด. [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 [ 26 ธ.ค. 2566 ]10
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 [ 26 ธ.ค. 2566 ]17
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 [ 26 ธ.ค. 2566 ]8
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) [ 26 ธ.ค. 2566 ]10
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ภายในวงเงิน 8,113 บาท [ 26 ธ.ค. 2566 ]8
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลูงรังซ่อมแซม ม.6 [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.11 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27