องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
921 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 กลุ่มบ้านนายสัมฤทธิ์ สินศิริ [ 3 ส.ค. 2559 ]95
922 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 กลุ่มนายบุญชู นาคกุลบุตร [ 3 ส.ค. 2559 ]110
923 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 กลุ่มนายสมคิด อ่วมทองดี [ 3 ส.ค. 2559 ]61
924 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 กลุ่มนางภัทริยา ยุติธรรม [ 3 ส.ค. 2559 ]54
925 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.8 (กลุ่มบ้านนายอุดม สมใจ) [ 2 ส.ค. 2559 ]55
926 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.1 (กลุ่มบ้านนายระพินทร์ พรมมา) [ 2 ส.ค. 2559 ]45
927 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านนายล้ำ วงศสา) [ 25 ก.ค. 2559 ]63
928 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านซอยเอนกอุทิศ) [ 25 ก.ค. 2559 ]106
929 ประกาศราคากลางงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายอุดม สมใจ) [ 25 ก.ค. 2559 ]82
930 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านนายระพินทร์ พรมมา) [ 25 ก.ค. 2559 ]106
931 ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (กลุ่มนายผดุง พันธ์พงษ์) [ 25 ก.ค. 2559 ]39
932 ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (กลุ่มนายถาวร อุชุมพิสัย) [ 25 ก.ค. 2559 ]61
933 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (กลุ่มนายสัญญา เร่ห์สิงห์) [ 25 ก.ค. 2559 ]57
934 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านใหม่) บ้านวังรี [ 25 ก.ค. 2559 ]88
935 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (กลุ่มนางหลอด อินทร์บริสุทธิ์) บ้านแก่งดินสอ [ 25 ก.ค. 2559 ]53
936 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มนายสุทิน พิสวาส) บ้านเขาขาด [ 25 ก.ค. 2559 ]88
937 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านหนองตะแบก) บ้านหินเทิ [ 25 ก.ค. 2559 ]49
938 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านนางประกอบ สุระบล) [ 25 ก.ค. 2559 ]50
939 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มบ้านนายพิชิต ไทยป๊อก) [ 25 ก.ค. 2559 ]60
940 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านนายนุสิทธิ์ ทองใบ) [ 25 ก.ค. 2559 ]40
941 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มวัดแก่งดินสอ) [ 25 ก.ค. 2559 ]101
942 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านแก่งยาวใหม่) [ 25 ก.ค. 2559 ]40
943 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้านนายสัมฤทธิ์ สินศิริ) [ 25 ก.ค. 2559 ]98
944 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้านนายเสนอ จิตรคง) [ 25 ก.ค. 2559 ]45
945 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (กลุ่มบ้านนายบุญชู นาคกุลบุตร) [ 25 ก.ค. 2559 ]45
946 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านนายสมยศ อ่วมทองดี) [ 25 ก.ค. 2559 ]42
947 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้านนางภัทริยา ยุติธรรม) [ 25 ก.ค. 2559 ]48
948 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านนายสมาน หาเงิน) [ 25 ก.ค. 2559 ]45
949 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านนายวันชัย เกียรติเสมียนชัย) [ 25 ก.ค. 2559 ]112
950 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2559 ]46
951 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านแก่งยาว) [ 25 ก.ค. 2559 ]47
952 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายป่วน มาอ่อน),หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายเมฆ ดอนจวง),หมู่ที่ 8 (กลุ่มวัดแก่งหินเทิน),หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้านนายยอด ไกรโสม),หมู่ที่ 12 (กลุ่มสำนักสงฆ์แก่งใหญ่ชัยมงคล) [ 25 ก.ค. 2559 ]107
953 ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน ม.4 [ 22 เม.ย. 2559 ]87
954 ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน ม.10 [ 22 เม.ย. 2559 ]43
955 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 18 เม.ย. 2559 ]43
956 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 18 เม.ย. 2559 ]109
957 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 18 เม.ย. 2559 ]44
958 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (กลุ่มนายยงยุทธ ปิ่นทอง) หมู่ 4 [ 21 มี.ค. 2559 ]49
959 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (กลุ่มนายบุญธรรม วอนสมดี) หมู่ 9 [ 21 มี.ค. 2559 ]54
960 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (กลุ่มนายเรวัต ทำบุญ) หมู่ 10 [ 21 มี.ค. 2559 ]48
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27