องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
881 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มบ้านนางหลุน มีทำ) [ 6 ก.พ. 2560 ]46
882 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านนางเฉลียว สิงห์คำ) [ 6 ก.พ. 2560 ]45
883 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านนางสำลี เปาะสะเกตุ) [ 6 ก.พ. 2560 ]47
884 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านนายพานทิพย์ สร้อยพรมราช) [ 6 ก.พ. 2560 ]44
885 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (กลุ่มบ้านนายโพธิ์ ทุมกองแก้ว) [ 6 ก.พ. 2560 ]45
886 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านนายอดุลย์ ยงศรี) [ 6 ก.พ. 2560 ]42
887 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านนายบุญธรรม เครือขันธ์) [ 6 ก.พ. 2560 ]44
888 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายฤทธิ์ชัย ภิลัยวัลย์) [ 6 ก.พ. 2560 ]41
889 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านแก่งยาว) [ 6 ก.พ. 2560 ]44
890 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (กลุ่มบ้านนางสิทธิ์ สมศักดิ์) [ 6 ก.พ. 2560 ]50
891 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 6 ก.พ. 2560 ]37
892 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 6 ก.พ. 2560 ]43
893 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (กลุ่มบ้านนายบุญชู นาคกุลบุตร) [ 6 ก.พ. 2560 ]45
894 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (กลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ขุนหิรัญ) [ 6 ก.พ. 2560 ]49
895 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านนายสุชาติ ศรีกระจ่าง) [ 6 ก.พ. 2560 ]51
896 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้านนางชุลี วิทยาการ) [ 6 ก.พ. 2560 ]91
897 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 9 ม.ค. 2560 ]42
898 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านนายจงรัก ใจงูเหลือม) [ 9 ม.ค. 2560 ]51
899 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (กลุ่มบ้านนายนุสิทธิ์ ทองใบ) [ 9 ม.ค. 2560 ]58
900 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (กลุ่มบ้านนายวินัย ชัยขันต์) [ 9 ม.ค. 2560 ]47
901 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 9 ม.ค. 2560 ]64
902 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (กลุ่มบ้านนายบุญชู นาคกุลบุตร) [ 9 ม.ค. 2560 ]47
903 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (กลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ขุนหิรัญ) [ 9 ม.ค. 2560 ]49
904 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้านนายพรากเพียร อุสารัมย์) [ 9 ม.ค. 2560 ]45
905 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12 [ 18 พ.ย. 2559 ]111
906 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.1,3,5,9,10,11,12 [ 16 ก.ย. 2559 ]59
907 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ม.2,4,6,7,8 [ 14 ก.ย. 2559 ]46
908 ประกาศราคากลาง1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ,หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย,หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ,หมู่ที่ 7 บ้านเขาขาด,หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน [ 2 ก.ย. 2559 ]55
909 ประกาศราคากลาง1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร,หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง ,หมู่ที่ 5 บ้านวังรี ,หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ ,หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ ,หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง ,หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ [ 26 ส.ค. 2559 ]46
910 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน ม.8,8,8,9,12 [ 16 ส.ค. 2559 ]58
911 โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ 7 กลุ่มนายวันชัย เสมียรชัย [ 9 ส.ค. 2559 ]51
912 โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้าน หมู่ 1 กลุ่มนายสมาน หาเงิน [ 9 ส.ค. 2559 ]54
913 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในหมู่บ้าน ม.8 กลุ่มบ้านแก่งยาว [ 9 ส.ค. 2559 ]51
914 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในหมู่บ้าน ม.2 [ 9 ส.ค. 2559 ]47
915 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 กลุ่มบ้านนายประกอบ [ 3 ส.ค. 2559 ]54
916 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 กลุ่มบ้านนายพิชิต ไทป๊อก [ 3 ส.ค. 2559 ]78
917 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 กลุ่มนายนุสิทธิ์ ทองใบ [ 3 ส.ค. 2559 ]54
918 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 กลุ่มวัดแก่งดินสอ [ 3 ส.ค. 2559 ]54
919 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 กลุ่มวัดแก่งยาวใหม่ [ 3 ส.ค. 2559 ]52
920 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 กลุ่มบ้านนายเสนอ จิตรคง [ 3 ส.ค. 2559 ]44
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27