องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
721 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาล) ทะเบียน กฉ-9634 ปจ จำนวนเงิน 14,205.02 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]125
722 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ 13,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]153
723 จัดซื้อวัสดุสาธิตโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 งบประมาณ 16,380 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]161
724 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ 49,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2561 ]150
725 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) งบประมาณ 19,502 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]111
726 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) งบประมาณ 15,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]112
727 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 67,500 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]157
728 จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำทะเบียน 81-3992 ปจ งบประมาณ 46,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]113
729 จ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน งบประมาณ 6,099 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]122
730 จัดซื้อวัสดุโครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 22,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]112
731 จัดซื้อยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียน กง-623 ปจ งบประมาณ 10,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]169
732 จัดซื้อพันธ์ไม้(ต้นชมพูพันธ์ทิพย์) ตามโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 งบประมาณ 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]116
733 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) งบประมาณ 521,780.84 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]110
734 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) งบประมาณ 521,780.84 บาท [ 22 มิ.ย. 2561 ]70
735 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มนายฉลาว โพธิ์โต) งบประมาณ 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]97
736 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านนายระพินทร์ พรมมา) งบประมาณ 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]136
737 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มเขาตะแบก) งบประมาณ 82,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]72
738 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (กลุ่มวัดทับไทรวนาราม) งบประมาณ 251,000 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]123
739 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มซอยอเนกอุทิศ) งบประมาณ 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]73
740 จ้างเหมารถบัสโดยสารธรรมดา (โครงการTo be number one) งบประมาณ 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]74
741 จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหินเทิน ม.8 งบประมาณ 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]58
742 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) งบประมาณ 281,308.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]74
743 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) งบประมาณ 281,308.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]80
744 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-622 ปจ จำนวนเงิน 8,955.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2561 ]73
745 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้านนายระพินทร์ พรมมา) งบประมาณ 480,000 บาท [ 30 เม.ย. 2561 ]72
746 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (กลุ่มวัดทับไทรวนาราม) งบประมาณ 251,000 บาท [ 30 เม.ย. 2561 ]66
747 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มซอยอเนกอุทิศ) งบประมาณ 480,000 บาท [ 30 เม.ย. 2561 ]123
748 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มนายฉลาว โพธิ์โต) งบประมาณ 70,000 บาท [ 30 เม.ย. 2561 ]70
749 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มเขาตะแบก) งบประมาณ 82,500 บาท [ 30 เม.ย. 2561 ]77
750 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่่อง ประจำเดือน พ.ค. 61 จำนวนเงิน 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 ]119
751 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1.20x2.40ม. งบประมาณ2,311.20บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]72
752 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน81-3992 ปจ งบประมาณ3,584.50บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]71
753 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]66
754 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]69
755 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]70
756 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน เม.ย.62-พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]68
757 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่่อง ประจำเดือน เม.ย. 61 จำนวนเงิน 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2561 ]80
758 จ้างเหมารถบัสโดยสารประจำทาง งบประมาณ 99,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]72
759 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 300X100 ซม. งบประมาณ 802.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]84
760 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน เมษายน 2561- เดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27