องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 498,000 บาท [ 26 มี.ค. 2563 ]165
482 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 4,220.- โดยวิธีเพราะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]227
483 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณ 1,472 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]218
484 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2563 ]177
485 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]177
486 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งบประมาณ 2,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]169
487 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 8 [ 13 ก.พ. 2563 ]180
488 จัดซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งบประมาณ 800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]239
489 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ งบประมาณ 770.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]175
490 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 บ้านวังรี - บ้านบุกล้วย (กลุ่มนางสายรุ้ง ช่วงเปีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,562,930 บาท [ 12 ก.พ. 2563 ]159
491 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000 บาท [ 6 ก.พ. 2563 ]210
492 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 4 ก.พ. 2563 ]167
493 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) [ 3 ก.พ. 2563 ]175
494 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 4 บ้านวังรี-บ้านบุกล้วย (กลุ่มนางสายรุ้ง ช่วงเปีย) [ 3 ก.พ. 2563 ]166
495 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 3 ก.พ. 2563 ]206
496 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 656,000 บาท [ 28 ม.ค. 2563 ]164
497 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0013 กองคลัง งบประมาณ 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]207
498 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) [ 20 ม.ค. 2563 ]220
499 จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,000.- [ 7 ม.ค. 2563 ]164
500 จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-9634 ปจ งบประมาณ 4,560.88 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]170
501 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย งบประมาณ 2,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]173
502 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนางอรวรรณ จิตรพิโรจน์) งบประมาณ 129,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]172
503 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์ คงกำเนิด) งบประมาณ 168,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]164
504 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]172
505 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 งบประมาณ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]167
506 จัดจ้างไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 งบประมาณ 2,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]197
507 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวนเงิน 2,100.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 24 ธ.ค. 2562 ]171
508 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหินเทิน (กลุ่มนายเฮง แซ่ลิ้ม) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]170
509 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มไปคลองดินแดน) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]171
510 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเขาขาด (กลุ่มนายนงค์ ศีดาเจาะ) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]158
511 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 งบประมาณ 4,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]165
512 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 งบประมาณ 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]165
513 จัดจ้างทำพานพุ่ม งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 งบประมาณ 500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]174
514 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เทอม 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]222
515 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) งบประมาณ 471,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]164
516 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านวังรี (กลุ่มนางประนอม เพ็ชรตุ้ย) งบประมาณ 475,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]173
517 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยเอ็ด) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]163
518 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายสุเทพ วัฒนากลาง) งบประมาณ 476,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]157
519 ประกาศผู้ชนะ จัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2562 ]169
520 จัดซื้อกระดาษ F14 ขนาด 80 แกรม จำนวน 10 รีม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมุลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2563 งบประมาณ 1,600บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]210
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27