องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) วงเงินงบประมาณ 11,061.- บาท [ 17 ก.พ. 2565 ]126
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา วงเงินงบประมาณ 1,470.- บาท [ 8 ก.พ. 2565 ]140
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ราคา 7,160 บาท [ 8 ก.พ. 2565 ]28
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565) วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]134
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษาฯ (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565) วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]134
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) วงเงินงบประมาณ 22,707.- บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]136
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) วงเงินงบประมาณ 7,549.- บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]137
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) วงเงินงบประมาณ 10,850.- บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]174
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.อบต.แก่งดินสอ) วงเงินงบประมาณ 10,840.- บาท [ 26 ม.ค. 2565 ]181
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) วงเงินงบประมาณ 24,650.- บาท [ 26 ม.ค. 2565 ]174
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) วงเงินงบประมาณ 9,470.- บาท [ 26 ม.ค. 2565 ]173
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ 9364 ปจ. วงเงินงบประมาณ 3,143.13 บาท [ 21 ม.ค. 2565 ]146
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ. วงเงินงบประมาณ 24,400.- บาท [ 18 ม.ค. 2565 ]125
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) วงเงินงบประมาณ 10,850.- บาท [ 17 ม.ค. 2565 ]126
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการหแพทย์ วงเงินงบประมาณ 9,790.50 บาท [ 17 ม.ค. 2565 ]134
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) วงเงินงบประมาณ 8,525.- บาท [ 17 ม.ค. 2565 ]131
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0005 กส.กองคลัง วงเงิน 2,000.- บาท [ 13 ม.ค. 2565 ]154
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction (แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) รหัส 482-63-0012 กส.กองคลัง จำนวนเงิน 700.- บาท [ 13 ม.ค. 2565 ]132
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) วงเงินงบประมาณ 15,650.- บาท [ 13 ม.ค. 2565 ]174
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) วงเงินงบประมาณ 11,580.- บาท [ 13 ม.ค. 2565 ]131
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) รอบเดือนมกราคม 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท [ 30 ธ.ค. 2564 ]170
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 30 ธ.ค. 2564 ]174
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ดื่มช่วงเดือน มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ วงเงินงบประมาณ 375,735.36 บาท [ 27 ธ.ค. 2564 ]129
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ วงเงินงบประมาณ 770.40 บาท [ 27 ธ.ค. 2564 ]137
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วงเงินงบประมาณ 2,100.- บาท [ 23 ธ.ค. 2564 ]124
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วงเงินงบประมาณ 17,500.- บาท [ 23 ธ.ค. 2564 ]126
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วงเงินงบประมาณ 3,852.- บาท [ 23 ธ.ค. 2564 ]122
408 ประกาศอบต.แก่งดินสอ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]136
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2564 ]216
410 แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำร่างของเขตขงงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 เม.ย. 2564 ]171
411 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เชื่อม ม.4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) E-bidding [ 16 เม.ย. 2564 ]217
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว เชื่อม กลุ่มบ้านหินเทิน) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]232
413 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-563-0003 กส ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]230
414 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]184
415 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว เชื่อม กลุ่มบ้านหินเทิน) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2564 ]264
416 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]170
417 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุดสายท่าสะตือ (กลุ่มนายสำราญ ตะเพียนทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]213
418 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]220
419 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]225
420 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพินิจ จิตรพิโรจน์ ) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27